Menu

Als ondernemer bepaal je de strategie en koers van de organisatie. De markt verandert snel en ook uw concurrenten zitten niet stil. Logisch dat u op elk moment wilt weten hoe de organisatie presteert en waar u eventueel moet bijsturen. Met passende bedrijfssoftware (ERP en/of CRM en/of DMS) automatiseert u alle bedrijfsprocessen en heeft u altijd actueel inzicht in hoe de organisatie, erop alle fronten, voor staat.

Maar niet iedere organisatie is hetzelfde.

Veel verandertrajecten mislukken jammerlijk, omdat de aandacht voor software en systemen te dominant zijn. Driekwart van de trajecten mislukt in eerste aanleg.

Hoe komt dat?

Bij klachten over het softwarepakket wordt vaak en te snel gekozen voor een (nieuwe) oplossing waar een medewerker goede ervaring mee heeft. Zonder na te gaan of dat softwarepakket wel goed past bij de bedrijfsvoering van de eigen organisatie, wordt het aangeschaft.

Dan ontstaan bij de implementatie de problemen:

 • Het ontbreekt aan functies die we gebruiken;
 • De werkprocessen worden niet herkent in de software;
 • Het is veel te complex in het gebruik, onnodige handelingen;
 • Onvoldoende draagvlak bij de eindgebruikers, het was een managementbeslissing;
 • Aan digitalisering van processen en informatie is bij de aanschaf niet gedacht;
 • Het kost veel tijd, geld en frustratie om het een beetje goed te laten werken;

Hoe voorkomt u dat!

Een 180 graden draai van de veranderaanpak. Stap voor stap veranderen vanuit de kracht van de mensen binnen u organisatie. Want de aanschaf of vernieuwing van een softwarepakket heeft grote impact op de bedrijfsvoering, organisatie en mensen.

Koop GÉÉN softwarepakket, voordat u een grondige analyse heeft gemaakt van wat u organisatie écht nodig heeft. Begin bij het begin, houd het klein, betrek uw collega’s.

Een goede voorbereiding, zoals bij alles, is uiteindelijk het halve werk! En dat geldt dan óók de implementatie van bedrijfssoftware.

 • Het begint met een goede business analyse dat geeft inzicht in de robuustheid en flexibiliteit van het verdienmodel en is daarmee de basis voor de keuze van uw bedrijfssoftware.
 • Laat zichtbaar maken hoe de formele – maar ook informele – werkprocessen verlopen. Met de methode van procesverbetering kunnen dan nieuwe processen worden opgesteld om de juiste bedrijfssoftware te selecteren.
 • De juiste informatie op de juiste plaats in het proces is essentieel voor u dienstverlening. De wensen ten aanzien van informatiemanagement (het beheer van informatie) is ook een belangrijke factor voor de keuze van de juiste bedrijfssoftware.
 • Voor de keuze van de juiste ICT-voorziening zijn de voorgaande stappen van belang. Pas dan kan een goed en compleet Programma van Eisen worden opgesteld voor de selectie van uw bedrijfssoftware.
 • Personeel & Organisatie de kennis en kunde van de mensen en de organisatiestructuur zijn onmisbaar om de bedrijfsdoelen te realiseren. Alles draait om de juiste persoon op de juiste plaats binnen de organisatie.

Meer weten?

Sinds 2008 help ik organisaties met software implementaties en mensen met hun vaardigheden aan te passen aan nieuwe werkmethodes. Ik zoek bij het (her) ontwerpen en bouwen aan processen en organisaties altijd naar de optimale mix tussen wat (wettelijk) moet, technisch realiseerbaar is en wat mensen in de organisatie aankunnen.

U helpen de juiste software keuzes te maken op basis van uw bedrijfsvoering, is mijn specialiteit.

Dus laten we een afspraak maken om te kijken of we succesvol kunnen samenwerken.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook