Menu

Geoliede organisatie

Draait uw organisatie al als een goed geoliede machine? Want daarmee maakt u precies het verschil!
Haperingen in de bedrijfsvoering uiten zich als:

  • storingen in de samenwerking binnen en buiten de organisatie,
  • verlaging van de kwaliteit van de dienst en/of het product én
  • vermindering van het netto bedrijfsresultaat.

Er is namelijk een aanwijsbare samenhang in een organisatie tussen:

  • visie en strategie (wat men wilt uitstralen)
  • de structuur (opbouw/indeling) van de organisatie,
  • de processen en systemen waar mee gewerkt wordt binnen de organisatie en
  • de cultuur en kwaliteit van de mensen in de organisatie.

Waar kunnen wij u mee helpen.

Niet iedereen heeft dezelfde behoefte. De een vindt een duwtje in de rug voldoende en de ander wordt juist graag geholpen bij de realisatie van de verandering. Daarom hebben we voor iedere fase in een verandertraject verschillende instrumenten beschikbaar.
Ons uitgangspunt is dat wij u graag helpen met wat voor u belangrijk is. En als blijkt dat er meer nodig is, dan nemen we toch nog een stukje.

Precies de hulp die u nodig heeft!

Geen twee ondernemers zijn hetzelfde en daar houd ik in alle opzichten rekening mee. De een vindt een duwtje in de rug voldoende en de ander wordt juist graag hands-on en stap voor stap begeleid bij het totale proces van verandering. Daarom heb ik voor iedere fase in een verbetertraject verschillende instrumenten beschikbaar: vergelijkbaar met de punten van een taart. U kiest! En als blijkt dat er meer nodig is, dan neemt u nog een stukje.

Zichtbare processen – Beter Resultaat

De meeste – onnodige – fouten in een organisatie worden gemaakt doordat niet duidelijk is ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’ en in ‘welke’ volgorde doet! Zó simpel is het. Door toenemende specialisatie in organisaties, zijn bij een dienst en/of product steeds meer mensen betrokken. Daardoor worden processen complexer én neemt de kans op fouten toe.

Ik maak de bedrijfsprocessen zichtbaar en daarmee de samenwerking en onderlinge verantwoordelijkheid. Dit draagt onherroepelijk bij aan een beter resultaat in de zin van:

  • tevreden klanten,
  • medewerkers die met plezier en trots hun werk doen,
  • een toename van de kwaliteit van de dienst en/of het product.

En last but not least: u houdt als ondernemer meer over onderaan de streep.

Continue Verbeteren

Continue verbeteren = beter dan veranderen! Continue verbeteren = stap voor stap het bedrijfsproces aanpassen, waardoor alles steeds beter gaat. Bedenken, Doen, Controleren, Implementeren én Borgen, zodat de nieuwe methode de standaard manier van werken wordt. Door deze cyclische aanpak steeds te herhalen, zet u het continue verbeteren in gang. Met als resultaat dat de kwaliteit toeneemt! In combinatie met het Lean-verbeterbord en goede uitleg maken we het werk leuker en beter dankzij ieders betrokkenheid.

De succesfactoren van veranderen

Soms ontkom je er niet aan…. Stap voor stap verbeteren helpt niet meer, of kan niet meer. De snelle verandering van de marktomstandigheden of een verouderd systeem of programma dwingt u tot snelle actie. Tot snelle verandering. Hoewel verandering als veel aangrijpender wordt ervaren dan continue verbetering, kan verandering zeker succesvol zijn. Hoe? Als er maar aan voorwaarden wordt voldaan die voor mensen logisch zijn én als maar duidelijk is ‘Waarom’!

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook