Menu

Procesverbeteringen

Als de producten en diensten duidelijk zijn, is het zaak een bijpassende procesarchitectuur en workflow te ontwikkelen. Wat zijn de primaire, secundaire en ondersteunende bedrijfsprocessen? Hoe grijpen die in elkaar? Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe borgen we de bedrijfsprocessen veranderingen in de organisatie?

Workflow patronen

De procesarchitectuur is een schematisch overzicht van opeenvolgende workflow patronen: van het begin tot aan het eind van de bedrijfsprocessen, inclusief de (productie)ketenproces.

RASCI methode

Met de RASCI-methode maak ik de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zichtbaar in de huidige situatie (IST*). Dat doe ik met een werkgroep, waar mensen in zitten die bij de desbetreffende bedrijfsprocessen betrokken zijn.

LEAN Brown Paper

Als er veel bedrijfsproces verbeteringen mogelijk zijn, doorloop ik met dezelfde werkgroep een LEAN Brown Papersessie. Om onder andere de doorlooptijd van de bedrijfsprocessen te verkorten en de nieuwe workflow (SOLL*) te ontwikkelen. De laatste stap is het aanpassen van de nieuwe werkwijze in de organisatie en het borgen daarvan, door het aanstellen van een proceseigenaar en een procesbeheerder.

* IST en SOLL is de Duitse terminologie die we gebruiken voor respectievelijk de huidige situatie en de situatie waar we naartoe willen.

Meer weten over bedrijfsprocessen verbeteren, RASCI of de Brown Paper methode? Ik vertel het u graag!

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook