Menu

Personeel en organisatie

De organisatiestructuur en het personeel zijn onmisbare schakels in het geheel van de bedrijfsvoering. Ze vormen de olie tussen de tandwielen. Alles draait om de juiste persoon op de juiste plaats binnen de organisatie.

De primaire, secundaire en ondersteunende processen van de bedrijfsvoering vormen de basis voor de organisatiestructuur. Zo ontstaat direct duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsstructuur binnen de organisatie. Procesmanagement en personeelsmanagement zijn daarvoor belangrijke instrumenten.

Procesmanagement zorgt voor duidelijke processen en verantwoordelijkheden, die de basis vormen voor een goede functieomschrijving. Een goede functieomschrijving en personeelsmanagement zorgen voor ruimte voor talentontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheden, mits ze een bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.

De manager als coach

De manager die een coach is voor zijn medewerkers houdt structureel werkoverleg om voortgang en verbeteringen te bespreken. Tevens vindt er jaarlijks een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, waar het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) aan de orde komt. Dit zijn onderdelen van goed personeelsmanagement.

Op een bepaald moment passen mensen niet meer binnen de veranderende organisatieomgeving. Aanpassen lukt soms niet meer of het ontbreekt aan de motivatie. Dat is helemaal niet erg – het hoort bij het leven. Wat wel belangrijk is: maak het tijdig bespreekbaar en zorg als werkgever voor een positieve exit begeleiding. Er zijn veel mogelijkheden voor een goede exit. Ook dat zijn onderdelen van goed personeelsmanagement.

Meer weten hierover? Neem dan contact met me op.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook