Menu

ICT voorzieningen als hulpmiddel

ICT is nooit een oplossing voor een probleem, maar altijd een hulpmiddel dat de bedrijfsvoering en een goede samenwerking ondersteunt.

De ICT-omgeving bepalen

Op basis van de business, de processen en de informatiebehoefte maak ik een functioneel ontwerp van de ICT-omgeving. Daaruit volgt een Programma van Eisen (PvE) voor de hardware en/of de software. Onderzoek moet duidelijk maken of de bestaande hardware en/of software kan gaan voldoen aan het Programma van Eisen en het nieuwe functioneel ontwerp.

Programma van Eisen is leidend

Als er nieuwe hard- en/of software nodig is, zullen we leveranciers uitnodigen om op basis van het Programma van Eisen een aanbieding en demo te verzorgen. Het Programma van Eisen is voor de selectiegroep het toetsingskader, zodat we geen appels met peren hoeven te vergelijken.
Voor het aanpassing van ICT of de invoering van een nieuwe ICT-omgeving, is goede projectleiding noodzakelijk. Ook hier geldt dat alles op elkaar moet aansluiten en goed met elkaar moet samenwerken om het gewenste resultaat te behalen. Ik kan u helpen dit cruciale proces in goede banen te leiden voor het optimale eindresultaat.

 

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook