Menu

Wat is realiseerbaar?

Het realiseren van veranderingen is het borgen van het proces van continu verbeteren. Het zijn methodes van verandermanagement activiteiten die samen leiden tot continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Afhankelijk van wat een organisatie al eerder gedaan heeft met PDCA, Lean management en/of ISO 9001 en de mate waarin verbeteringen zijn ingevoerd en geborgd in een proces van continu verbeteren, zijn de realiseerbare effecten aanzienlijk.

Wat betekent een kostenreductie van 15% procent voor u? Dan betekent dat uw product en/of dienst gemiddeld 7,5% goedkoper is dan van uw concurrent én u kunt 7,5% meer winst aan de omzet toevoegen.grafiek-2-groenblauw
Dan hebben we het nog niet eens over de verbeterde doorlooptijd, waardoor dezelfde mensen in dezelfde tijd meer klanten helpen. De verbetering van de kwaliteit resulteert in hogere klanttevredenheid en er wordt positiever over uw organisatie gesproken. Kortom, er valt echt héél veel te winnen.

De ontwikkelagenda

Na elk traject stel ik een ontwikkelagenda op. Hierin beschrijf ik kort en krachtig wat u kunt doen om de in gang gezette verbeteringen zelf voort te zetten.

Wilt u ook minder kosten en meer winst? Bel me dan nu op!

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook