Menu

Stap voor stap verbeteren

Er zijn veel manieren om een verbeterproces te laten mislukken. Mijn ervaring is dat stap voor stap verbeteren de meest effectieve en succesvolle methode is.

  1. Het bepalen van de stip op de horizon geeft de oriëntatie
  2. Het maken van een plan geeft richting en
  3. Het stap voor stap doen, is nog altijd de beste manier om een doel te bereiken.

Doelen opstellen

Een belangrijke richtlijn is: ‘Keep It SMART en Simple’. Wees zo concreet (SMART) mogelijk in de resultaten die de verbetering moet opleveren. Begin bij de eenvoudige punten, zodat resultaten snel zichtbaar worden. Dat verhoogt het draagvlak bij mensen die kritisch tegenover verbeteringen staan.

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus is een veel gebruikt hulpmiddel om een probleem te definiëren, oplossingen te bedenken, deze uit te werken en te implementeren en regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Organisatieconcept Lean

Lean management is een wereldwijd bekend organisatieconcept, dat op een eenvoudige en toegankelijke manier de bedrijfsprocessen verbetert. Lean management stelt de klant centraal en richt zich op het toevoegen van waarde en het voorkomen van verspilling. In de praktijk is Lean management een vorm van procesmanagement, een manier van denken en werken die organisaties helpt om stappen te maken in het veranderproces, die ze anders niet zouden maken.

ISO 9001 (2015)

De logische én aansluitende vervolgstap op de PDCA cyclus, procesmanagement en Lean management is ISO 9001 (versie 2015) Deze door klanten veelgevraagde kwaliteitsnorm is vooral gericht op risicomanagement: het voorkomen van bedrijfsrisico’s, die samenhangen met de kwaliteit van het product of de dienst. De essentie is het zichtbaar maken en beoordelen van de risico’s om zo nodig passende maatregelen te kunnen treffen.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook