Menu

ISO 9001:2015 als overkoepeling

ISO 9001 (versie 2015) is een logische én aansluitende vervolgstap op de invoering van de PDCA-cyclus en Lean. ISO 9001 2015 is vooral gericht op risicomanagement, dat wil zeggen het voorkomen van bedrijfsrisico’s, die samenhangen met de kwaliteit van het product of de dienst. Daarom kan ISO 9001 2015 worden gezien als de overkoepelende paraplu.

Net zoals PDCA en Lean is ook ISO 9001 2015 iets, waarbij u alle mensen binnen de organisatie dient te betrekken bij verbeteringen van de organisatie. Van Sales tot en met levering van producten en diensten.

Voor het borgen en monitoren van ontwikkelingen en verbeteringen binnen uw organisatie zijn er van ISO 9001 2015 verschillende kwaliteitssystemen op de markt beschikbaar.

Koop vooral nooit ‘een doos met een ICT-oplossing’, hoe mooi de oplossing ook wordt aangeprezen of hoe voordelig die ook mag zijn. Bepaal eerst wat nodig is, bedenk vervolgens welke bestaande applicatie een oplossing kan bieden en kijk dan pas wie de beste standaardoplossing kan bieden.

Inzicht, overzicht en uitzicht.

Ik verkoop geen oplossing, ik adviseer u gefundeerd over de beste oplossing voor úw situatie.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook