Menu

Het systeem van PDCA

PDCA staat voor Plan, Do, Check en Act. De PDCA cyclus is een systeem van opeenvolgende essentiële stappen van besturing in het algemeen en van procesbesturing in het bijzonder. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van het PDCA proces kunnen we de stappen terugzien als aparte sub-processen (bij omvangrijke of complexe processen) of als activiteiten (bij eenvoudige processen).

Plan

Definieer het te verbeteren probleem en breng daarbij de huidige situatie zo actueel en compleet mogelijk in beeld. Sluit deze fase af met een oorzaak- en gevolganalyse.

Do

Bedenk op basis van de voorgaande stap mogelijke oplossingen. Begin met een brainstorm, om zoveel mogelijk oplossingen in beeld te krijgen en kies voor de best passende oplossing.

Check

Werk de oplossing uit, check bij collega’s en management of de gekozen oplossing realiseerbaar is en implementeer deze in de organisatie.

Act

Ga met de nieuwe standaard aan het werk én evalueer deze regelmatig op doelmatigheid en doeltreffendheid. Stel de standaard zo nodig bij en evalueer opnieuw.

Het is belangrijk om regelmatig de blijven evalueren en verbeteren. Hiermee blijft de cyclus van ‘continue verbeteren‘ in beweging. De PDCA-cyclus is ook een belangrijk instrument van Lean en ISO 9001:2015.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook