Menu

Lean is vooral een verandering van mindset. De essentie is het besef dat je invloed hebt op:

 • je werkomgeving;
 • proces verbeteren;
 • continu verbeteren;
 • productiviteit verhogen;
 • Lean 5S.

Werkdruk (veel gehoord) is het resultaat van het niet op het juiste moment met de juiste dingen bezig te zijn. Lean 5S en het proces verbeteren zijn de meest elementaire (eenvoudige) methodes om de productiviteit te verbeteren en daarmee de werkomgeving en werkdruk te optimaliseren. Het is vaak een samenspel van deze elementen.

De fysieke werkplaats

Om overzicht te krijgen in de fysieke werkomgeving, gebruiken we de Lean 5S methode. Lean 5S is het meest eenvoudige Lean-instrument, met een hoog resultaat. Lean 5S staat voor het opruimen en het schoonhouden van onze werkplek. Het begint met:

 • Scheiden = noodzakelijke goederen bewaren, niet noodzakelijke goederen wegdoen;
 • Schikken = uitzoeken/opruimen en soort bij soort opslaan;
 • Schoonmaken = de gehele werkomgeving van top tot teen schoonmaken;
 • Standaardiseren = werkmethode en opslag van goederen harmoniseren;
 • Standhouden = volhouden van de verandering. Elke dag tijd voor 5S.

De zichtbare ruimte die zo ontstaat, zorgt direct ook voor ruimte in het hoofd.

Verspilling

Verspilling is een grote kostenpost. Er zijn acht oorzaken van verspilling, die we eenvoudig kunnen verminderen:

 • Correctie: streef maximaal naar ‘in één keer goed’ produceren;
 • Beweging: minimaliseer overbodige beweging in het productieproces;
 • Voorraad: houd niet meer voorraad grondstoffen aan dan strikt noodzakelijk;
 • Wachten: zorg voor flow (zonder wachttijden) in het productieproces;
 • Overbewerking: vraag goed door naar wat de klant echt wil hebben;
 • Talent: benut het talent van mensen in de organisatie;
 • Overproductie: produceer nooit meer dan de strategische voorraad;
 • Transport: voorkom onnodig in- en extern transport.

Lean 5S, het proces verbeteren én procesmanagement zorgen voor het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. En daarmee komt het proces van Continu Verbeteren binnen uw organisatie opgang én wordt het een onderdeel van de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.

Het productieproces verbeteren

De 3e stap in ‘de eenvoud van Lean’ is de productiviteit verhogen, dit door invoering van het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Eenvoudig gezegd: als de processen duidelijk zijn is er ook duidelijkheid van de productielijnen én is de productiviteit verhogen de volgende stap. Door het verbeteren van de procesrouting en het standaardiseren van de productietijden per productieonderdeel, is de productiviteit verhogen redelijk eenvoudig realiseerbaar.

Over Lean management en het toepassen van verbetermogelijkheden, valt nog veel te vertellen. Maak een afspraak als u hier meer inzicht in wilt krijgen.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook