Menu

februari 2020

Mis de boot niet…..

De digitalisering van de bedrijfsprocessen bij het MKB, zijn in volle gang. De kansen die de veranderende technologieën en economische systemen met zich meebrengen staan volop in de belangstelling om flexibel en efficiënt te kunnen produceren. Daarnaast is er een pure noodzaak omdat de vergrijzing in Nederland een wissel trekt in de beschikbaarheid van (gekwalificeerd) personeel.

De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Samen met het CBS en het ministerie van Economische Zaken publiceert het comité cijfers en conclusies over ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. In het jaarbericht 2019 gaat het ook over digitalisering. Enkele hoofdpunten daaruit:

  • Digitalisering is van invloed op onze manier van werken. Het draagt sterk bij aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Deze verandering heeft daarom ook een sterke link met productiviteit.
  • Uit onderzoek blijkt dat arbeidsproductiviteit positief samenhangt met investeringen in software en computers.
  • Om digitalisering werkelijk te laten bijdragen aan groei van de productiviteit, moeten MKB bedrijven niet te lang wachten met het omarmen en inzetten van digitalisering om hun werkprocessen te verbeteren.
  • Voorlopers geven al aan dat de lat voor digitale verandering steeds hoger is komen te liggen. Waarbij de vastberadenheid van de ondernemer, focus op digitaal talent en acceptatie van nieuwe technologie centraal staan. Bedrijven in het MKB moeten er dus voor zorgen dat ze de boot niet missen.
  • Nieuwe digitale technologieën kunnen bedrijven ondersteunen bij het verbeteren van hun product. Bij het opschalen en bij het creëren van betere samenwerking binnen de keten. Het omarmen van deze verandering geeft ruim baan aan nieuwe bedrijfsmodellen die een kortere tijd en afstand tot de markt hebben, en efficiëntere productie. Dit biedt nieuwe kansen voor kleine en flexibele ondernemingen.
  • Een deel van de MKB bedrijven loopt achter in de acceptatie van digitalisering. De grootste knelpunten zijn dat veel ondernemers de efficiency-baten van digitale oplossingen onderschatten en dat ondernemers de kennis missen om digitale oplossingen in te voeren.
  • Het lage gebruik van bestaande digitale technologieën vormt in zichzelf ook een barrière voor ondernemers om toekomstige transities rondom digitalisering en procesoptimalisatie bij te benen.

ICT visie ontwikkelen

Het is voor iedere organisatie van belang een visie te ontwikkelen op het zo goed mogelijk digitaliseren van werkprocessen. Welke bedrijfssoftware of welke technologie daarvoor nodig is, verschilt per organisatie. Maar dat u ontwikkelingen niet kunt negeren, is zeker. Als u pas vol gas geeft als de noodzaak gevoeld wordt door toenemende (vaak nieuwe) concurrentie of door systemen die niet meer functioneel zijn, bent u niet alleen te laat, maar heeft u ook al veel kansen laten liggen op betere resultaten in de tussentijd.

Hoe staat het met u ICT ontwikkelingen?

Maak een vrijblijvende afspraak om eens te sparren.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook

december 2019

Ondernemers zijn topsporters,

die vergelijk wordt vaak gemaakt. Ze beseffen dat ondernemen geen sprint maar een marathon is. Net als Olympisch atleten weten ze hoe ze doelen moeten stellen, wat ze moeten doen, wanneer ze moeten pieken en hoe ze hun team moeten aansporen tot grootse daden.

De belangrijkste overeenkomst tussen ondernemerschap en sport is wel de passie voor je vak. Je maakt als ondernemer op een bepaald moment de keuze om een nieuw avontuur aan te gaan. Het succes is de ‘gouden medaille’. Falen komt echter vele malen vaker voor dan winnen!
Topsport is meer dan winnen alleen. Je moet als ondernemer ook tegenslagen incasseren: niet-betalende klanten, tegenvallende omzet, een nieuwe concurrent om de hoek, problemen met personeel en met het vinden van een goede balans tussen de zaak en het thuisfront.

Een ondernemingsplan wordt vaak bij de start nog wel gemaakt, maar als je eenmaal aan de slag bent, blijft het van belang om je plannen bij te stellen en je doelen voor het komende jaar te maken. Je hebt dan richting waar je met je bedrijf heen gaat en je kunt bijsturen indien noodzakelijk.
Maar het maken van keuzes is niet altijd even gemakkelijk. Familie en vrienden geven graag vanaf de zijlijn advies en hebben ideeën, helaas zijn die niet altijd in het belang van het bedrijf of de ondernemer. Want vaak spelen er op de achtergrond andere belangen een rol, juist dan is een ‘frisse’ blik van buiten welkom.

Check uw ondernemerskoers

De levensduur van een ondernemingsplan is beperkt. Immers, de wereld om ons heen verandert snel. Een ondernemersplan is een goed hulpmiddel om regelmatig naar je bedrijfsstrategie, de markt en klanten te kijken. Andere strategie? Nieuwe kansen? Misschien verandert jouw markt of denk je aan een nieuw product. Een veel toegepaste manier om regelmatig naar je onderneming te kijken is met het Business Model Canvas (BMC-model). Het omvat alle aspecten van je bedrijf, zowel intern als extern: organisatie, waardepropositie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Met het BMC-model kijk je naar de sterke en zwakke punten van jouw organisatie. Maar ook naar het product zelf en naar de wensen van jouw klanten.

Als Lean-expert pas ik het BMC-model bijna altijd toe aan het begin van een traject. Maar het is ook heel goed toe te passen als los instrument om inzicht te krijgen in uw situatie. Soms is een halve dag al voldoende om de koers voor de onderneming beter in beeld te krijgen; om uiteindelijk te werken aan u persoonlijke gouden medaille.

Hoe staat het met u doelen en ondernemerskoers?

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook