• Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu

Niets doen is eigenlijk géén optie. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Het risico dat het mis kan gaan en/of dat mensen een beroep doen op hun rechten of dataportabiliteit is reëel aanwezig. Zorg dat u onnodige risico’s uitsluit.

Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen.

Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Zorg er daarom voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen.

Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen.

U moet (in sommige gevallen) een Privacy Impact Asessment (PIA) uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking een hoog privacyrisico met zich meebrengt.

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een Functionaris Gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Maar dat mag ook een contract zijn met een organisatie die dat voor u doet.

U heeft een actuele ‘bewerkersovereenkomst’ nodig als u bewerkingen uitbesteedt aan een bewerker (in de AVG ‘verwerker’ genoemd)? Beoordeel dan of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met uw bewerkers nog aan de vereisten in de AVG voldoen.

Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert.

Bedenk dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uw organisatie sancties kan opleggen van 4% van uw wereldwijde omzet, met een maximum van 20 miljoen euro als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt.

Wat kunt u verwachten als u mij inschakelt?

Sinds 2008 help ik mensen binnen organisaties met de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. In de regel betekent dat mensen hun vaardigheden moeten aanpassen aan nieuwe werkmethodes. Dat geldt voor de AVG.

Om de impact van zo’n verandering zo beperkt mogelijke te houden, houd ik het graag overzichtelijk en zo concreet mogelijk met:

  • een gratis AVG check en adviesgesprek;
  • een inventarisatie naar de type en verwerkingswijze persoonsgegevens;
  • een presentatie voor de organisatie (bewustwording AVG);
  • een overzicht van de privacyrechten van uw klanten en leveranciers;
  • een Privacy Impact Asessment (PIA) uitvoeren met een maatregelenvoorstel;
  • het vervullen van de rol van Functionaris Gegevensverwerking (FG);
  • het vervullen van de rol van projectleider om uw organisatie AVG-proof te maken;
  • het vervullen van de rol als coach/vraagbaak voor medewerkers van uw organisatie.

Zodat u weet welke concrete veranderingen er uitgevoerd moeten worden om onnodige AVG risico’s uit te sluiten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook