Menu

augustus 2020

Het opschonen en actualiseren van informatie is cruciaal voor goed werkende bedrijfssoftware. Omdat u dan goed kunt inspelen op nieuwe commerciële kansen om deze ook daadwerkelijke te kunnen benutten. Met oude informatie/data laat u kansen liggen. waardoor ook veel kostbare tijd verloren gaat met zoeken naar de juiste informatie. Zo’n 1 ½ uur per dag per medewerker op kantoor.

Stap 1: Bepaal de scope. | Deze stap bepaalt welke informatie/data u gaat meenemen tijdens de migratie. Daarbij wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen ‘historische’ (afgesloten projecten/zaken) en ‘actuele’ informatie (lopende projecten/zaken).

Stap 2: Maak een plan van aanpak. | Breng daarbij in kaart welke systemen relevante informatie/data bevatten voor de analyse en migratie. Denk daarbij aan de systemen als ERP, CRM, HRM, DMS, TMS, FMS, zaaksysteem en anderen applicaties in uw organisatie.

Stap 3: Analyseer de informatie. | Kijk eerst hoe de informatie/data (technisch) is opgebouwd en wat moet worden opgeschoond en waarom. Met de focus op ‘historische’ (afgesloten projecten/zaken) en áctuele’ informatie (lopende projecten/zaken), maar ook actief, actueel, inactief en verouderd.

Stap 4: Schoon van  de informatie/data. | Beoordeel alle informatie/data en ga deze schonen volgens de 5S Lean-aanpak. Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Stimuleren en in stand houden. Maak per onderwerp/bestand een keuze en houdt bij het opschonen rekening met de regels in de verschillende systemen zodat het aangepaste relatiebestand goed verwerkt kan worden.

Stap 5: Laad de informatie/data in de systemen. | Tot slot de schone informatie/data migreren (kopiëren) naar nieuwe applicatie of het systeem. Zorg daarbij dat u dat eerst altijd doet naar een zogenaamde “test”-omgeving om fouten vermissingen te voorkomen.

Succes met de migratie.

Als u daarover nog vragen heeft en/of hulp nodig heeft bel dan 06-2900 6841, voor een afspraak.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook