Menu

februari 2020

Mis de boot niet…..

De digitalisering van de bedrijfsprocessen bij het MKB, zijn in volle gang. De kansen die de veranderende technologieën en economische systemen met zich meebrengen staan volop in de belangstelling om flexibel en efficiënt te kunnen produceren. Daarnaast is er een pure noodzaak omdat de vergrijzing in Nederland een wissel trekt in de beschikbaarheid van (gekwalificeerd) personeel.

De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Samen met het CBS en het ministerie van Economische Zaken publiceert het comité cijfers en conclusies over ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. In het jaarbericht 2019 gaat het ook over digitalisering. Enkele hoofdpunten daaruit:

  • Digitalisering is van invloed op onze manier van werken. Het draagt sterk bij aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Deze verandering heeft daarom ook een sterke link met productiviteit.
  • Uit onderzoek blijkt dat arbeidsproductiviteit positief samenhangt met investeringen in software en computers.
  • Om digitalisering werkelijk te laten bijdragen aan groei van de productiviteit, moeten MKB bedrijven niet te lang wachten met het omarmen en inzetten van digitalisering om hun werkprocessen te verbeteren.
  • Voorlopers geven al aan dat de lat voor digitale verandering steeds hoger is komen te liggen. Waarbij de vastberadenheid van de ondernemer, focus op digitaal talent en acceptatie van nieuwe technologie centraal staan. Bedrijven in het MKB moeten er dus voor zorgen dat ze de boot niet missen.
  • Nieuwe digitale technologieën kunnen bedrijven ondersteunen bij het verbeteren van hun product. Bij het opschalen en bij het creëren van betere samenwerking binnen de keten. Het omarmen van deze verandering geeft ruim baan aan nieuwe bedrijfsmodellen die een kortere tijd en afstand tot de markt hebben, en efficiëntere productie. Dit biedt nieuwe kansen voor kleine en flexibele ondernemingen.
  • Een deel van de MKB bedrijven loopt achter in de acceptatie van digitalisering. De grootste knelpunten zijn dat veel ondernemers de efficiency-baten van digitale oplossingen onderschatten en dat ondernemers de kennis missen om digitale oplossingen in te voeren.
  • Het lage gebruik van bestaande digitale technologieën vormt in zichzelf ook een barrière voor ondernemers om toekomstige transities rondom digitalisering en procesoptimalisatie bij te benen.

ICT visie ontwikkelen

Het is voor iedere organisatie van belang een visie te ontwikkelen op het zo goed mogelijk digitaliseren van werkprocessen. Welke bedrijfssoftware of welke technologie daarvoor nodig is, verschilt per organisatie. Maar dat u ontwikkelingen niet kunt negeren, is zeker. Als u pas vol gas geeft als de noodzaak gevoeld wordt door toenemende (vaak nieuwe) concurrentie of door systemen die niet meer functioneel zijn, bent u niet alleen te laat, maar heeft u ook al veel kansen laten liggen op betere resultaten in de tussentijd.

Hoe staat het met u ICT ontwikkelingen?

Maak een vrijblijvende afspraak om eens te sparren.

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook