Menu

december 2019

Ondernemers zijn topsporters,

die vergelijk wordt vaak gemaakt. Ze beseffen dat ondernemen geen sprint maar een marathon is. Net als Olympisch atleten weten ze hoe ze doelen moeten stellen, wat ze moeten doen, wanneer ze moeten pieken en hoe ze hun team moeten aansporen tot grootse daden.

De belangrijkste overeenkomst tussen ondernemerschap en sport is wel de passie voor je vak. Je maakt als ondernemer op een bepaald moment de keuze om een nieuw avontuur aan te gaan. Het succes is de ‘gouden medaille’. Falen komt echter vele malen vaker voor dan winnen!
Topsport is meer dan winnen alleen. Je moet als ondernemer ook tegenslagen incasseren: niet-betalende klanten, tegenvallende omzet, een nieuwe concurrent om de hoek, problemen met personeel en met het vinden van een goede balans tussen de zaak en het thuisfront.

Een ondernemingsplan wordt vaak bij de start nog wel gemaakt, maar als je eenmaal aan de slag bent, blijft het van belang om je plannen bij te stellen en je doelen voor het komende jaar te maken. Je hebt dan richting waar je met je bedrijf heen gaat en je kunt bijsturen indien noodzakelijk.
Maar het maken van keuzes is niet altijd even gemakkelijk. Familie en vrienden geven graag vanaf de zijlijn advies en hebben ideeën, helaas zijn die niet altijd in het belang van het bedrijf of de ondernemer. Want vaak spelen er op de achtergrond andere belangen een rol, juist dan is een ‘frisse’ blik van buiten welkom.

Check uw ondernemerskoers

De levensduur van een ondernemingsplan is beperkt. Immers, de wereld om ons heen verandert snel. Een ondernemersplan is een goed hulpmiddel om regelmatig naar je bedrijfsstrategie, de markt en klanten te kijken. Andere strategie? Nieuwe kansen? Misschien verandert jouw markt of denk je aan een nieuw product. Een veel toegepaste manier om regelmatig naar je onderneming te kijken is met het Business Model Canvas (BMC-model). Het omvat alle aspecten van je bedrijf, zowel intern als extern: organisatie, waardepropositie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Met het BMC-model kijk je naar de sterke en zwakke punten van jouw organisatie. Maar ook naar het product zelf en naar de wensen van jouw klanten.

Als Lean-expert pas ik het BMC-model bijna altijd toe aan het begin van een traject. Maar het is ook heel goed toe te passen als los instrument om inzicht te krijgen in uw situatie. Soms is een halve dag al voldoende om de koers voor de onderneming beter in beeld te krijgen; om uiteindelijk te werken aan u persoonlijke gouden medaille.

Hoe staat het met u doelen en ondernemerskoers?

Wij helpen u bij het behalen van uw ambities:

Kortere doorlooptijden

Digitalisering van processen

Borging in een ICT omgeving

Ontwikkeling van team en talent

Verbeteren dienstverlening

Verhogen productiviteit

Lagere kosten

Dat wil ik ook